Obuka pasa

Obuka pasa kod nas se zasniva na pozitivnoj motivaciji psa kroz igru i uz pomoć hrane i igrački, disciplini, doslednosti u radu. Primena fizičke sile (udaranje psa na bilo koji način) je zabranjena, postoje drugi načini korekcije kao povišeni ton, izostanak potvrde psa u vidu hrane ili igračke, psihički pritisak u vidu nadvijanja nad psom isl. Poenta je da objasnimo psu šta od njega očekujemo na lep način, kako bi razumeo svaku našu komandu i izvršavao je voljno i živahno. Trening je tako koncipiran da na kursu se vlasnik uči kako da radi sa psom, da ostvari što bolji kontakt sa svojim mezimcem, što bolji odnos, kako bi im suživot bio što lepši i zabavniji, a stečeno znanje će moći da primeni na svim psima, kada je reč o osnovnoj poslušnosti koja se obuhvata kursem. Moj zadatak i cilj je da osposobim i naučim vlasnike kako da rade i uživaju sa psom, a pas će ih potom sam slediti i slušati. Ne postoji glup pas, pas koji ne može savladati osnovne stvari, samo je pitanje vremena, doslednosti, upornosti i umešnosti njegovog vodiča.

Vrste dresura pasa koje imamo u ponudi

Radionica ŠKOLARAC

Ova obuka pasa namenjena je kako vlasnicima pasa koji prvi put imaju psa / štene tako i onima čiji je mezimac već zrele dobi i koji nema baš društveno i socijalno prihvatljivo ponašanje,

Radimo na edukaciji samog vodiča, jer je cilj da vodič razume kako pas uči i kako se ponaša od situacije do situacije i tek tada pas postaje pravi partner u njihovom životu i od onog nestašnog psa postaje neko kome možete verovati.

Imperativ se daje na građenju odnosa sa psom na ovoj radionici.

Ovde su vodiči školarci zajedno sa svojim psima, zajedno sve uče tokom trajanja same radionice.

Tokom trajanja radionice svaki dvonožni polaznik dobija teoretsko znanje neophodno za građenje odnosa / kontakta sa psom, socijalizaciju pasa, psihologiju pasa, način komunikacije između pasa, načinom učenja pasa, metode obuke, sisteme obuke, oblike učenja kod pasa, način i tehniku učenja svake vežbe koju pas treba da savlada / izvede, sistemom treninga, rešavanjem problema u ponašanju pasa idr.

Način rada je poligonski, gde će se insistirati kao što je pomenuto, na izgradnji što boljeg odnosa između svakog polaznika i njegovog četvoronožnog PARTNERA!

Vežbe koje se savlađuju tokom radionice su sledeće:

  • Vođenje psa na povodniku;
  • Vođenje psa bez povodnika;
  • Komanda sedi uz ometanje;
  • Komanda lezi uz ometanje;
  • Komanda sedi u pokretu;
  • Komanda lezi u pokretu;
  • Komanda dođi;
  • Socijalizacija psa.

Radionica AKADEMAC

Obuka pasa na radionici AKADEMAC je povezana / nadovezuje se na radionicu ŠKOLARAC i namenjena je onima koji žele da svoje znanje i znanje psa podignu na viši nivo, onima koji imaju želju i potencijal da svoje znanje i znanje psa verifikuju ispitom IPO BH.

U ovoj radionici i dalje je imperativ na edukaciji vodiča, na održavanju izgrađenog odnosa / kontakta sa psom. Radi se takođe na obrazovanju vodiča da sami nauče da rešavaju određene probleme, na kondicioniranju vežbi usvojenih na prethodnoj radionici i njihovom podizanju u preciznosti i brzini izvođenja na “viši nivo”.

Oblik rada je i poligonski i u realnim sredinama – vezan za realne situacije kroz određeni broj časova namenjenih za edukaciju šta raditi i kako se ponašati u parku, pri odlasku do radnje, pet shopa, susretu sa drugim psima isl. Samim radom u ovoj radionici se obavlja i priprema za polaganje samog ispita IPO BH, koji je test i za vas i za psa, da samostalno i bez problema možete funkcionisati u urbanim sredinama (obavezan u pojedinim zemljama EU ili regijama određenih zemalja ili gradovima) bez ometanja drugih i koji treba da vam omogući nesmetanu šetnju psa bez povodnika i korpe. Nivo na kome treba da postignete da Vas pas sluša i prati uz potvrdu samo, bez nagrade.

Sportista

Spremanje psa za takmičenje po BH-ISP i IPO BH programu

U pripremi.

Spremanje psa po IPO programu

U pripremi.

Želite da vas pas bude dresiran. Prijavite se i dođite, a ostalo prepustite nama.

POGLEDAJTE SLIKE SA NAŠIH TRENINGA