Kučkarski bonton

By |July 2nd, 2015|Blog, Dresura pasa, Priprema pasa za izložbe|

Da bi smo govorili o "kučkarskom bontonu" moramo da prvo vidimo šta se podrazumeva pod bontonom. Po jednoj definiciji bonton [...]